Wat is Het Groeiende Geheugen?
Het Groeiende geheugen is een bezinningsruimte in een verpleeghuis te Amsterdam. Deze ruimte is op bijzondere wijze vormgegeven door een kunstenaar en een interieurarchitect, in nauw overleg met medewerkers en bewoners.

De ruimte is ontstaan vanuit de behoefte aan een stiltecentrum. Het groeiend geheugen is een plek geworden voor bezinning, herdenking, contact en inspiratie.


Wat is de kracht van Het Groeiende Geheugen? 

De groei - component
Het Groeiende Geheugen is zowel een ruimte als een doorlopend project. Geestelijk verzorgers en activiteitenbegeleiders zorgen voor nieuwe impulsen naar bewoners, medewerkers en mantelzorgers en maken zo samen Het Groeiend Geheugen een levend geheel. De ontmoetingen tussen mensen, de contemplatie en de daar gevoerde gesprekken dragen bij aan de verbinding tussen mensen.

De geheugen - component van Het Groeiende Geheugen zorgt er voor dat mensen in het verpleeghuis iets van zichzelf kunnen laten zien en dat bewoners blijvend herinnerd worden. Een aantal gesprekken en activiteiten krijgen een tastbare weerslag in de ruimte, doordat zij daar terug te zien of te lezen zijn in de groeiende inspiratieboom, in de heugenissen of in de gedachtenis.Wat zijn de onderdelen van het groeiende geheugen?

De Gedachtenis heeft een centrale plaats in de ruimte en is de plek waar rouwkaarten en aankondigingen voor (herdenkings-) bijeenkomsten worden geplaatst, zodat iedereen daar kennis van kan nemen.  Rouwkaarten en namen van overledenen krijgen een blijvende plek in de ruimte.

De Heugenissen die als kleine satellieten om de Gedachtenis heen hangen zijn open doosjes die gevuld worden  door bewoners, samen met personeel en/of familieleden. Deze persoonlijke invulling wordt tentoongesteld. Het bijbehorende verhaal wordt opgetekend in het boek dat in Het Groeiende geheugen aanwezig is


De groeiende inspiratie boom
Een schildering op een houten paneel. Hierop kunnen door bezoekers teksten geschreven worden die inspireren en tot nadenken stemmen.Gespreks-stof: woorden trommels en foto kubussen
Deze objecten reiken woorden en beelden aan naar aanleiding waarvan gesprekken gevoerd kunnen worden.De vitrinekast biedt de mogelijkheid om wisselende waardevolle objecten van religieuze of spirituele aard te laten zien. In de kast staat ook een geluidsinstallatie en een selectie muziek.       Hoe ontstond het groeiend geheugen?

Uit een nauwe samenspraak met een team van geestelijk verzorgers, activiteiten begeleiders en bewoners werden in het verpleeghuis levende wensen en behoeften duidelijk. Ruimtelijk vormgever Jan Stigt en beeldend kunstenaar Esther Sluiter hebben deze behoeften vertaald in de inspirerende invulling van Het groeiend Geheugen met haar  gebruiksobjecten.

Met dank aan:
Bart Niek van de Zedde geestelijk verzorger, Henk ter Heide geestelijk verzorger, Yvonne Smits activiteitenbegeleider en muziektherapeute, Herman Kamphuis activiteitenbegeleider en beeldend kunstenaar, Afra Vetter ergotherapeute

Het groeiend geheugen was winnaar van de  Cordaan stimuleringsprijs 2011!